Slide background

Vi Kontrollerer høy og lavspent
linjer over hele Norge

Slide background

Størst på kvalitetssikring
av data fra feltSiste nyheter fra NordiConsult


Kundeuttalelser

 • I 2006 innførte vi NordiConsult sin metode for inspeksjon av linjer. Vi foretok en etterkontroll på et ledningsstrekk med NordiConsult sin metode for sammenligning av vår inntil da brukte praksis. Ved bruk av NordiConsult sin metode ble over 50% av de kontrollerte stolpene dømt inn igjen. I praksis betydde dette en besparelse av vedlikeholdskostnader på over 1 million kroner. For vår del er det også av stor betydning å ha funnet en metode som entydig indikerer tilstanden til stolpen med omsyn til driftspersonellets sikkerhet. Vi kan trygt si at investeringen har lønt seg
  BKK nett AS, Kjartan Kallekleiv, Ansvarlig vedlikehold regionalnett
 • En av utfordringene til Troms Kraft Nett er å få oversikt over hvilke linjer som skal prioriteres med tanke på nybygging / rehabilitering. For å få en mest mulig korrekt teknisk tilstandsrapport over de aktuelle linjene valgte vi å utføre tilstandskontroll med NordiConsult sin metode. Dette hjalp oss med våre beslutninger og resultatet ble at vi kunne utsette utskifting av en linje med en budsjettert totalkostnad på ca. 9 millioner kroner. Med bakgrunn i kontrollen ble det besluttet å kun foreta reinvestering i dokumenterte komponenter. Dette resulterte i en kostnad på samme linje på ca. 5 – 6 mill kroner, altså en besparelse på 3-4 mill kroner på dette prosjektet. Troms Kraft Nett vil også i framtiden bruke NordiConsult sin metode for tilstandskontroller
  Troms Kraft Nett, Sture Hellesvik, Avdelingsleder
 • Som entreprenørselskap i NTE stilles det store krav til oss om å være konkurransedyktig i markedet. Det er derfor viktig for oss å kunne arbeide både rasjonelt og effektivt. Som en del av effektiviseringen av prosessene, implementerte vi i 2006 NordiConsult sine inspeksjonsprogram og metoder for tilstandskontroll av anlegg i alle våre 7 avdelinger. Besparelsen for netteier og entreprenørselskapet ble i 2006 på rundt 1 million kroner. Snorre Færøvik, Avdelingsleder NTE Elektro
  Nord trøndelag Elektrisitetsverk , Snorre Færøvik, Avd. Leder NTE Elektro
 • Eidsiva bruker i dag NordiConsult sin metode for stolpekontroll. I fjor inspiserte vi over 3000 stolper. Med bruk avNordiConsult sine PDA programmer og instrumenter, har vi redusert våre utskiftninger med 33%i forhold til konvensjonell metoder. Videre har det å gå over til elektronisk registrering gitt oss en effektivitetsgevinst. Til sammen reduserte vi utgifter med ca 950 000 kroner i 2006
  Eidsiva Nett AS , Tom I. Knutsen, Plansjef