Troms kraft Nett sparte 3-4 millioner kroner i 2006

Troms kraft sparte utskiftning av hele linjer i 2006

Bakgrunnen for dette var at det hadde tre linjer på 22 og 66 kV linjer som skulle skiftes ut pga av dårlig forfatning. Troms Kraft hadde evaluert linjene etter tradisjonell metode-> visuelt kontroll, samt med hammer og kjernebor.

Det var to linjer bygd med kreosot (begynnelsen av 1960) og en linje bygd med saltimpregnert. ( også fra 1960 – en av de første HS linjene i Norge som ble bygd med saltimpregnering)

NordiConsult ble hyret inn for å kontrollere linjene, spesielt med tanke på å bruke Resistograf som måleinstrument. Resultatet av NordiConsult sin kontroll var at man stoppet utskiftnings prosjektene med kreosotlinjene.

Bruk av riktig instrumenter reduserer utskifting av stolper med 30-50%

Undersøkelser viser at man reduserer utskiftningene med mellom 30 og 50% hvis man innfører Resistografen som måleinstrument. Ønsker man ytterligere besparelser og presisjon, anbefales det å innføre kontroll med bruk av tabeller og gradere stolpene etter «Reststyrkeverdi».

Er dette interessant for din bedrift?

Ta kontakt med daglig leder i NordiConsult Kristian Mjølnerød km@nordiconsult.com.
TA KONTAKT
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring