Bedre og mer effektiv tilstandskontroll

NordiConsult deltar i Innovasjonsprosjekt for næringslivet i regi av Energi Norge

NordiConsult er stolt bidragsyter i et spennende og viktig Innovasjonsprosjekt for næringslivet i regi av Energi Norge. Energi Norge har samlet flere viktige aktører i bransjen for å bedre nettselskapets vedlikeholdsevne for å øke stolpenes gjennomsnittlige levetid med ca. 20 år. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd med program EnergiX.
Dette gjøres ved å utvikle levetidsmodeller og beregningsprogram for reststyrke og restlevetid. Og ved å utføre bedre og mer effektiv tilstandskontroll ved å identifisere pålitelige måleteknikker med hensyn til råtelommer og måling av fiberstyrke, egnet for design av kompakt, pålitelig, lett og brukervennlig apparat for tilstandskontroll av trestolper.

NordiConsult med bedre og mer effektiv tilstandskontroll for Energi Norge

NordiConsult bruker feltløsninger for elektronisk innhenting av data. Ved å bruke resitograf, regner inspektørene ut reststyrkeverdien slik at kunden får de beste data for riktig beslutninger. Innovasjonsprosjekter startet i 2016 sammen med en rekke aktører; BKK Nett, Elvia, Lyse Elnett, Nordlandsnett, Tensio TN, Skagerak Nett, Valdres Energi Nett, NordiConsult, og REN.

Nettselskapenes driftserfaringer er at ca. 70 % av vrakede trestolper fortsatt kan ha full
funksjonsevne i mange år. Et forprosjekt utført av Energi Norge i 2015 viser at slik praksis kan gi
unødvendige nettkostnader på inntil 3 milliarder kroner per år. Årsaken til denne praksisen er at tilstandskontroll av trestolper er komplett, spesielt for innvendig råte i komposittimpregnerte. Og det er ressurskrevende å beregne reststyrke med nøyaktige strukturmekanisk matematikk.

Ønsker du å lese mer om eller delta på et av våre kurs om råte- og tilstandskontroll, følg linken her:
https://651505-www.web.tornado-node.net/produkter-tjenester/kurs-og-opplaering/

Trenger du kontroll over hele linja?

Trenger du kontroll over hele linja og ønsker vår bistand på råtekontroll? Ta kontakt med daglig
leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring