Delta på kurs i tilstands- og råtekontroll

NordiConsult har siden 2008 undervist i tilstands- og råtekontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf.
Tilstands- og råtekontroll av trestolper og master er viktig for å ivareta sikkerheten til montører, lokalbefolkning og omgivelser – men er også en avgjørende faktor for mer lønnsom og kostnadseffektiv drift av nettselskapet. NordiConsult har siden 2008 undervist i tilstands- og råtekontroll, og har deltatt på flere innovasjons- og forskningsprosjekter bla. med Energi Norge og Norges forskningsråd.

NordiConsult holder kurs i tilstands- og råtekontroll

Kurset er relevant for montører, og for fagpersoner innen plan, drift og analyse, og tar for seg teori og praktiske øvelser i felt. Vi ser bla. nærmere på begrepene reststyrkeverdi og restlevetid, hvordan man finner råte, hva forskriftene sier og bruk av instrumentet Resistograf.

Målet er å øke sikkerheten for de som arbeider i felt, samt øke forståelse for hvor viktig det er å hente inn korrekt informasjon fra felt og hvordan man skal tolke disse dataene.

Trenger du kontroll over hele linja?

Trenger du kontroll over hele linja og ønsker vår bistand i forbindelse med råtekontroll, linjeinspeksjon, toppkontroll, kvalitetssikring av prosjekter eller ønsker du at dine ansatte skal delta på kurs enten de er montører eller fagfolk som jobber med plan, drift eller analyse? Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

Kurset tar for seg

• Hva sier forskriftene?
• Hvordan finner vi råte?
• Når dømmer vi ut en stolpe?
• Når er det farlig å klatre?
• Begreper som reststyrkeverdi og restlevetid på stolper.
• Bankemetoden og bruk av instrumentet Resistograf.
• Kjerneråte, skallråte, hakkespetthull og mekaniske skader – hvordan evaluerer vi dette?
• Evaluering av mastepunktet.

Kurset benytter REN, Sintef Elforsk og NordiConsult sin spesialkompetanse som basis for innholdet i kurset.

Ønsker du å lese mer om våre kurs om råte- og tilstandskontroll, følg linken her:https://www.nordiconsult.no/produkter-tjenester/kurs-og-opplaering/ .

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan delta på et av våre kurs, tidsplan og pris? 

Kontakt: km@nordiconsult.com
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring