Hvorfor NordiConsult Express

NordiConsult Express – er et effektivt kvalitetssikrings- og rapporteringsprogram. En IT-løsning som er enkel å bruke og skreddersydd for bruk i felt.
For å systematisere og forenkle prosessen ved å avdekke avvik, systematisere og analysere bilder, har vi utviklet en god IT-løsning som ved hjelp av GPS posisjoner og objekt-ID leverer ferdig data til deg som kunde.

Hvordan fungerer NordiConsult Express?

Vi mottar GPS posisjoner og objekt-ID fra deg som oppdragsgiver og leverer ferdig data i det formatet du foretrekker. Alt av avvik og problemstillinger rapporteres direkte med kommentarer fra linjeinspeksjonen. Våre erfarne og dyktige linjeinspektører er ute i feltet hver eneste dag.

Med NordiConsult Express er det enkelt for deg å holde avvikene opp mot data om tilstanden i nettet, slik at du enkelt kan vurdere tiltak – i stedet for å legge ressurser i gjennomgang av omfattende bildemateriale.

Vi ønsker å gi våre kunder god oversikt og fleksible løsninger som skaper lønnsomhet og en mer effektiv hverdag. Vil du lese mer om NordiConsult Express, les mer her:https://www.nordiconsult.no/produkter-tjenester/evaluering-av-bilder-filmer/

Trenger du kontroll over hele linja?

NordiConsult blir foretrukket som leverandør basert på vår metode, våre erfarne montører og vår tilknytning til forskningsmiljøer.

Ønsker du vår bistand i forbindelse med linjeinspeksjon, kvalitetssikring av prosjekter, topp- og råtekontroll? Eller vil du vite mer om NordiConsult Express? Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring