Hvorfor er måling av overgangsmotstand viktig?

Hensikten med å ha en god jord er å ivareta sikkerheten både for mennesker og teknisk utstyr. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg – FSE – regulerer drift av elektrisk anlegg og retter seg mot deg som eier/driver av anlegg. Aktiviteter som reguleres av forskriften skal utføres forsvarlig.

Hvorfor er måling av overgangsmotstand viktig?

Det kan oppstå farlige berøringsspenninger, noe som berører sikkerheten til de som arbeider på anleggene og lokalbefolkningen. Hensikten med å ha en god jord er å ivareta sikkerheten både for mennesker og teknisk utstyr.

FSE-forskriften – ivaretar krav om nødvendige sikkherhetstiltak

NordiConsult gjennomfører måling av overgangsmotstand/ jordplatemålinger i henhold til FSE-forskriften. Vi har mange års erfaring innen bransjen, og utfører jordplatemålinger ved bruk av den metoden du foretrekker. Vi har solid erfaring innen Potensial falls metoden, måling med jordsystemstang og Fullskala metoden.

Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Målinger kan gjennomføres på;

• Nettstasjoner.
• Master med gjennomgående jord.
• Jordelektroder; avledere, gnistgap, brytere.
• Alle steder der det er jordelektroder nedført til jord.

Trenger du kontroll over hele linja og vil du vite mer om hvordan vi kan utfører jordplatemåling?

Trenger du kontroll over hele linja og ønsker vår bistand i forbindelse med jordplatemåling, topp- og råtekontroll, eller linjeinspeksjon? Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

NordiConsult gjennomfører måling av overgangsmotstand/ jordplatemålinger med den metoden du ønsker;

• Potensial falls metoden med 9 punkt fremover måling og to bakover målinger.
• Potensial falls metoden med 2 punkt fremover måling og to bakover målinger.
• Måling av jordmotstand ved bruk av jordsystemstang.
• Kurve metoden / Fullskala metoden.

Datainnhenting og webløsning

Vi registrerer alle data fra målingene, henter ned GPS posisjoner, knytter objekter til riktig ID og presenterer data elektronisk i NordiConsult Express, slik at kunden enkelt kan evaluere data i etterkant.
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring