Toppkontroll? Glem de gamle metodene

Med vår samarbeidspartner Andøya Space Center (ASC), har Nordiconsult de siste årene gjennomført en rekke toppkontroll-inspeksjoner på distribusjons- og regionalnettet med drone.

Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan NordiConsult leverer den beste teknologien og de meste effektive løsningene innen toppkontroll.

Gode og presise data med toppkontroll med drone

Drone har tatt over som vårt viktigste verktøy når vi skal sjekke forholdene i høyden på en effektiv måte. Med vår samarbeidspartner Andøya Space Center (ASC), har Nordiconsult de siste årene gjennomført en rekke toppkontroll-inspeksjoner på distribusjons- og regionalnettet. Drone-kontrollene gir meget bra resultater, med gode og presise data, og vi kommer til på steder hvor man ikke kan operere med helikopter. Det blir mulig å ta bilder fra alle kanter av mastepunktet – og man utsetter ikke folk i nærområdet for støy og unødvendig fare.

Dette kan vi tilby gjennom vårt samarbeid med ASC:

• Årlig topplinjeinspeksjon
• 10 årlige toppkontroller
• Tilvekstbefaring av vegetasjon
• Inspeksjon av damanlegg, rørgater, m.m.

ASC bruker fullformatkamera som gir bilder med høy oppløsning, slik at alle nødvendige detaljer vises. I tillegg benyttes IR-kamera til visse formål.


Andøya Space Center (ASC) har mange års erfaring fra droneoperasjoner, med høy fokus på kvalitet og sikkerhet. ASC har utført droneoperasjoner utenfor synsrekkevidde siden 2009 og har høy kompetanse på avanserte operasjoner. Gjennom samarbeidet med ASC benyttes alt fra små multirotor droner for enkle inspeksjoner, til større fixed wing droner for avanserte oppgaver og nyttelaster/kamera for ethvert formål, samt RO-3 Godkjenning fra luftfartstilsynet for å kunne utføre alle typer oppdrag.

NordiConsult Express – Evaluering av bilder fra toppkontrollen

Etter toppkontrollen lastes bildene ned i vårt evalueringsprogram, NordiConsult Express. Bildene blir så knyttet opp til mastepunktene, og nå kan montører/ inspektører evaluere bildene i henhold til normer for toppkontroll.

Gode og presise data med toppkontroll med drone

Drone har tatt over som vårt viktigste verktøy når vi skal sjekke forholdene i høyden på en effektiv måte. Med vår samarbeidspartner Andøya Space Center (ASC), har Nordiconsult de siste årene gjennomført en rekke toppkontroll-inspeksjoner på distribusjons- og regionalnettet. Drone-kontrollene gir meget bra resultater, med gode og presise data, og vi kommer til på steder hvor man ikke kan operere med helikopter. Det blir mulig å ta bilder fra alle kanter av mastepunktet – og man utsetter ikke folk i nærområdet for støy og unødvendig fare.

Trenger du kontroll over hele linja og vil du vite mer om hvordan vi kan utføre toppkontroll?

Trenger du kontroll over hele linja og ønsker vår bistand i forbindelse med topp- og råtekontroll, eller linjeinspeksjon? Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring