Derfor skal du som nettsjef eller driftsledere bruke NordiConsult

Hvorfor er måling av overgangsmotstand viktig?

Linjeinspeksjon over hele landet!

Toppkontroll

Vi søker prosjekt-/ sesongarbeider for inspeksjon i felt

Hvorfor NordiConsult Express

NordiConsult gir deg full kontroll over hele linja

Delta på kurs i tilstands- og råtekontroll

Bedre og mer effektiv tilstandskontroll

Er du godt nok jordet?