Hvordan få ned risikoen når man skal klatre i en
stolpe? Nettpartner fellessamling 2023

Foredrag om råtekontroll på Nettpartner konferansen.

Som 1 av 4 hovedtalere ble året ble sparket i gang med noen spennende dager
på Nettpartner sin fellessamling i på Gardermoen. Gjennom 4 sesjoner og totalt
450 Nettpartner ansatte, presenterte NordiConsult hvordan man gjør råte og
mekanisk skadekontroll, samt 9 punkter på hvordan man som montør kan få ned
noe av risikoen før man klatrer i stolpene.

Høydepunktene fra vårt innlegg på konferansen

Gjennom 4 sesjoner presenterte linjeinspktør Frank Pettersen, hvilke
inspeksjonskrav som gjelder og at Sintef Energiforsk og REN er førende for
anbefaling av metodevalg. Sammen med Daglig Leder, Kristian Mjølnerød, ble
det vist eksempler på ulike råte- og mekaniske skader. Informasjon om hvor vi
som oftest finner råte, og sikkerhets tips om hvordan en energimontør selv kan
sjekke stolpen før han eller hun klatrer opp i en stolpe. Instrukser som er
utarbeidet for Nettpartner sine energimontører ble også presentert.

Inspeksjons krav til Netteier - DSB / Sintef 

Valg av kontrollmetoder bestemmes ut fra nettselskapets krav til sikkerhet/nøyaktighet og hvor raskt og enkelt den kan utføres. 

Sintef Energiforsk og REN er førende for anbefaling av metodevalg:

Når kommer det på hvitt bånd, og eventuelt klatreforbud?

Norm i Norge og Sverige, utarbeidet av REN og Sintef Energi:

.

Målet med råte - og mekanisk kontroll er å begrense muligheten for ulykker.

Om Nettpartner - Størst innen elektrisk infrastruktur

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. Nettpartner tilbyr et bredt spekter av tjenester innen distribusjons-, regional- og sentralnett og bane. Selskapet tilbyr også byggestrøm og provisoriske anlegg til privat- og bedriftskunder, belysning og veilys til offentlige og private aktører og komplette utviklingsprosjekter for det grønne skiftet.

Vil du vite mer om hvordan råtekontroll utføres i 2023?

Følg med i våre kanaler på LinkedIn, Facebook og YouTube, og ønsker du mer informasjon; ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

Ukentlig oppdaterer vi NordiConsult Aktualitet med spennende saker om
energibransjen, råtekontroll, stolpelivet og gode historier med våre
samarbeidspartnere. Denne uken får du noen av høydepunktene fra
NordiConsult sitt bidrag til konferansen.

5 tips til montører som skal klatre i stolper

Denne uken deler vi 5 tips til montører som skal klatre i stolper. Som et tredjeparts inspeksjonsselskap er vi opptatt av sikkerhet, stabilitet og montørene som skal klatre i stolpene etter oss. I flere tilfeller har vi oppdaget at det er brukt feil eller mangelfull metode for råtekontroll, derfor er det viktig at montørene selv vet hva de skal se etter før de klatrer opp i en stolpe. Våre tips og råd finner du på vår Youtube-kanal.

Før du skal klatre i en stolpe er det fem viktige ting du bør sjekke:

  1. Sjekk når siste råtekontroll ble utført på stolpen.
  2. Spør etter metode, og sjekk om dette var en metode som kan identifisere råte under jorda.
  3. Se på årstallet på stolpen, er det en ny stolpe eller en gammel stolpe?
  4. Grafs rundt stolpen.
  5. Bruk hammeren din.

Se våre 5 VIKTIGE TIPS for montører

Film: Kubrix Film / Morten Willoch Wærø. Prosjekt og Foto: Moi Impact / Jennifer Moi

Vil du se på flere saker tilsvarende 5 tips til montører som skal klatre i stolper?

Vi har kontrollert mer enn en million stolper, og jobber i hele Norge. En av de viktigste tjenestene vi leverer er råtekontroll, en inspeksjon som nettselskapene er pålagt å utføre på sine master. Her er flere saker om råtekontroll:

Har du spørsmål om vår metode for råtekontroll og restyrkeverdi, ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com. Følg oss gjerne på NordiConsult Aktualitet, LinkedIn og Facebook for å få med deg flere innlegg.

NordiConsult lanserer opplæringsvideoer om råtekontroll

Vi demonstrerer riktig metode for råtekontroll

NordiConsult lanserer opplæringsvideoer om råtekontroll. Tidligere i våres var vi ute i iskaldt vær for å filme hvordan du som inspektør kan utføre råtekontroll med riktig metode. NordiConsult ønsker å lære Norge hvordan råtekontroll utføres, og sørge for at alle som jobber i fagfeltet får de beste forutsetningene for å gjennomføre en god inspeksjon med riktig metode.

- Vi opplever at de som gjennomfører kontroll av master som skal beregne dimensjonerende krefter. Blant annet i forbindelse med søknader om fellesføring, ikke har kompetanse til å kontrollere og identifisere råte i trestolper.

Daglig leder i NordiConsult, Kristian Mjølnerød.

30 års erfaring

Det er sesongstart og inspektør-duoen, Karen og Thomas, tok seg tid til å stå foran kameraet før de nå reiser nordover for å utføre råtekontroll på kraflinjestolper. Hos NordiConsult jobber Karen og Thomas med opplæring og kurs, og har til sammen 30 års erfaring med råtekontroll.

Denne uken kunne de vise oss hvordan en råtekontroll med riktig metode gjennomføres, og forklare viktige forhold rundt inspeksjons arbeidet.

Flere nettselskaper bærer preg av mangelfull kompetanse

Nylig oppdaget våre inspektører at noen hadde klatret i en stolpe få dager før de skulle gjennomføre tilstandskontrollen. Det viste seg at stolpen hadde en reststyrkeverdi på bare 42 prosent, noe som tilsier at stolpen skulle vært dømt ut og hatt klatreforbud for 10 - 20 år siden. Det viser seg at flere nettselskaper bruker utilstrekkelig metode for råtekontroll. NordiConsult lanserer opplæringsvideoer om råtekontroll for å bidra i bransjen, og er opptatt av sikkerheten til montørene som skal klatre i stolpene etter oss. Vi har kontrollert stolper fra Svalbard til Lindesnes og hele Norge i 16 år, og vil dele av vår erfaring.

- I råtekontroll har man et sett med kriterier for hvor mye råte og skader stolper kan ha, ut ifra dette regnes en reststyrkeverdi. Dette ser enkelt ut på papiret, men i felt kan disse millimeter avgjørelsene være vanskelig å ta.

Inspektør og kursholder, Thomas i NordiConsult. På bildet til høyre: Karen, Thomas og Morten.

Våre inspektører er blant Norges beste

Etter å ha kontrollert en million stolper, er vi det inspeksjonsselskapet som sitter med mest historisk data om råtekontroll i Norge. Våre historiske data, metode og utstyr er en selvfølge for våre kunder, på samme måte er også kompetansen og erfaringen til våre inspektører det. Er du kunde hos NordiConsult? Skal du ha full kontroll over hele linja.

Våre inspektører er tidligere linje- og elektromontører, som har et trent øye for å fange opp alle relevante avvik. De har interesse for faget og trives godt med stolpelivet. For mange av våre inspektører innebærer dette 230 fulle dager ute i naturen i løpet av sesongen, - vi snakker om erfaring og kompetanse på et høyt nivå.

Våre inspektører er tidligere linje- og elektromontører, som har et trent øye for å fange opp alle relevante avvik.

På bildet til fra venstre: Are, Anti og Kurt

Opplæringsfilmene lanseres i løpet av mai 2022

Om du vil få med deg den spennende utviklingen i NordiConsult, og hvordan noen av landets mest erfarne råteinspektører utfører råtekontroll - følg med i våre kanaler på LinkedIn og Facebook!

Har du spørsmål om vår metode for råtekontroll og restyrkeverdi, ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

På opptaksdagen hadde vi med oss Morten Willoch Værø fra Kubrix Film og vårt markedsføringsbyrå Moi Impact ved Jennifer Moi.

Hva er det vanskeligste med å utføre råtekontroll?

Etter å ha kontrollert en million stolper, er vi det inspeksjonsselskapet som sitter med mest historisk data om råtekontroll i Norge. I vår utviklingsavdeling har vi etablert metoder og system med et mål for øyet; Vi vil gi våre kunder et best mulig grunnlag for å foreta beslutninger om vedlikehold, slik at de kan levere sikker og stabil tele- og strømleveranse. I 2009 introduserte vi bransjen for reststyrkeverdi, en metode som gir et mer nyansert og presist bilde av stolpenes tilstand. Skal en stolpe dømmes ut eller inn? Hva er det vanskeligste med å utføre råtekontroll?

.

Hvordan vurderer inspektørene stolpene ute i felt, hvilke utfordringer står de ovenfor og er det andre faktorer som spiller inn? Vi har stilt to av våre kursholdere, Karen og Thomas, som har lang erfaring ute i felt spørsmål om dette.

På bildet til venstre: Karen utfører råtekontroll med resistograf. Foto: Privat.

.

Hva er det vanskeligste med råtekontroll?

- Det vanskeligste med råtekontroll er kanskje å bedømme tvils tilfeller. Skal de dømmes ut eller inn?

- Man har ett sett med kriterier for hvor mye råte og skader stolper kan ha, ut ifra dette regnes en reststyrkeverdi. Dette ser enkelt ut på papiret, men i felt kan disse millimeter avgjørelsene være vanskelig å ta. Det vil også avhenge av andre faktorer som kvalitet på trevirke, type terreng og klima blant annet.

Det er ikke alltid enkelt med fremkomst til stolpene, og i NordiConsult har vi jobbet mye med SJA (sikker jobb analyse) den siste tiden. Hvordan er det egentlig med utfordrende terreng?

- Det kan være terreng som er utfordrende å komme frem i, enkelte steder er det ikke alltid forsvarlig å ferdes uten ekstra sikring. Regnvær vil øke risikoen i utfordrende terreng. Underlaget blir glattere, risiko for flom og skred øker. Avgjørelser for hva som er forsvarlig må tas fortløpende.

.

Hvordan kan man se at en stolpe tidligere er kontrollert?

- Dersom en stolpe har vært kontrollert er det som regel festet ett årstallmerke ca. 2 meter opp på stolpen. Årstallsmerket indikerer hvilket årstall stolpen er blitt kontrollert. De fleste velger å bruke en slik merking, men ikke alle. Man kan eventuelt gå gjennom data for tidligere kontroller og finne årstall der.

Kan man se hvilken metode som er brukt?

- Hvilken metode som er brukt er det vanskelig å si noe om. Jeg antar at du her spør om det er brukt resistograf, eller kjernebor prøve. Resistograf setter ingen synlige merker. Kjerneborprøve vil kunne oppdages ved ca. 8 mm hull som er plugget igjen, man vil også kunne se hammerslag som går gjennom ytre skall på stolpen enkelte steder.

- På bakken rundt stolpen kan det være tegn etter tidligere kontroll i form av graving. Merker etter bruk av syl eller kniv i stolpen kan tyde på funn av utvendig råte ved tidligere kontroll.

Er det spesielle årganger som er dårlige, og hvilke årstall er eventuelt dette?

- Alle stolper før 1960 begynner å bli gamle. Jo eldre en stolpe er desto lengre har de blitt påvirket av vær og fuktighet. Impregneringen vil gradvis bli dårligere og treverket forringes. Enkelte årganger er dårligere enn andre, som for eksempel 1946-1947.
Det finns også nyere årganger som er dårlige. Vi finner for eksempel mange avvik på stolper fra tidlig 2000.

Hvorfor er det viktig med råtekontroll?

- Kontroll av stolper er viktig med tanke på sikkerheten til de som arbeider på anlegget og for å minske risiko for driftstans og feil. I tillegg er det viktig for å minimalisere skader eller ulykker som rammer tredjepart.
- Ved å utføre en tilstandskontroll vil man oppdage avvik som kan være til skade eller hinder for mennesker, trafikk og dyr. Årlig finner vi mange farlige avvik. Det kan være skjeve, løse, knekte, veldig råtne eller skadede stolper i nærheten av vei, bolighus og offentlige anlegg. Det er ødelagte, dårlige barduner, lave kabler over vei og terreng.
Det er og viktig med tanke på vedlikehold av nettverks anlegget. Man kartlegger hvilke stolper som må byttes ut.

- Å finne restyrkeverdien og bruke denne informasjonen i analyser av vedlikehold, er helt essensielt hvis vedlikeholdsavdelingen skal ha mulighet til å identifisere et relevant og optimalt utskiftningsbehov av stolpene, sier daglig leder Kristian Mjølnerød i NordiConsult. 

.

Årlig kontrollerer vi over 70 000 stolper, og graderer hver enkelt stolpe fra 1 til 100, er stolpen uten skade har den 100 i verdi. Denne metoden er enkel og lar seg hurtig implementere, også i NIS-systemet. Om du har spørsmål om metode for restyrkeverdi, og vil du vite hvordan du kan få en mer presis tilstandskontroll ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

Råtekontroll: Finn og bruk reststyrkeverdi på stolpen eller tap 10-talls millioner kroner

NordiConsult introduserte metoden og uttrykket reststyrkeverdi beregning på stolpene, allerede tilbake til 2009. Disse verdiene er en av de viktigste måleparametre for nettselskapene når de skal vurdere HMS, planlegge vedlikehold og prioritere utskifting av stolpene.

- Å finne reststyrkeverdien og bruke denne informasjonen i analyser av vedlikehold, er helt essensielt hvis vedlikeholdsavdelingen skal ha mulighet til å identifisere et relevant og optimalt utskiftningsbehov av stolpene, sier Daglig leder Kristian Mjølnerød i NordiConsult.

- Årlig kontrollerer vi over 70 000 stolper og graderer hver enkelt stolpe fra 1 til 100. Får stolpen
lav tallverdi tilsier det at stolpen har liten reststyrke. Er stolpen uten skade får den verdi 100%.

Ved å dokumentere hver stolpe, kan kunden kan ta stilling til når det er optimalt fra et kostnads- og sikkerhetsperspektiv å skifte stolpen, sier daglig leder Kristian Mjølnerød i NordiConsult.

Hvordan benytter vedlikeholdsavdelingene resultatene?

Det er forskjellig, noen har god kontroll, andre har begrenset beslutnings mulighet, svarer
Mjølnerød, og utdyper, - de som har gradert hver enkelt stolpe har ganske mye større
beslutningsmuligheter, enn vedlikehold avdelinger som har data som kun forteller om stolpen er
råtten eller ikke.

Mjølnerød forklarer;

Diagram 1 nedenfor viser resultatet fra en råte – og tilstandskontroll gjennomført for et
energiselskap høsten 2021. Her ser man en typisk normalfordeling av skadede stolper. Vi kontrollerte
3192 lavspent stolper for kunden og fant 297 stolper som var skadet (9,3%).


I dette diagrammet ser du hvordan de 297 skadede stolpene fordeler seg fra 1 – 99%. 137 (44%) av
stolpene har en reststyrkeverdi lavere enn 75 og har dermed påmontert advarselskilt for klatring.


Spørsmål vedlikehold ansvarlig da kan spørre seg? Hvem må skiftes nå, og hvem kan man utsette
utskiftningen på senere stadiet?

Ser man til venstre i diagrammet så er dette stolper med lavest reststyrkeverdi og som er mest
skadet. Har en stolpe under 20% reststyrke skal det lite horisontale krefter til før stolpen knekker og
utgjør en fare for driftsstans og for omgivelsene.

- Det naturlige for beslutningstagere er da å skifte de stolpene som er mest skadet ganske kjapt.

I tilfelle i Diagrammet over, vil jeg tro at nettselskapet vil vurderer å skifte de 30 dårligste stolpene og
la resten stå til et helt annet budsjett år, sier Mjølnerød. - I dette tilfelle utsetter man kostnaden
med å skifte stolper for anslagsvis 2 675 000 kroner.

Hva med de vedlikeholdsavdelinger som ikke bruker reststyrkeverdi per stolpe i sin analyse, hvilke muligheter mister de?

- De mister mulighetene til å ta gode beslutninger og ha fleksibilitet til å foreta ulike gode valg. De
vet jo ikke i realiteten om en stolpe har 5% reststyrkeverdi eller 75% reststyrkeverdi. De har kun
en resultatet som i diagram 2 å forholde seg til. Alt over 75% er ok, alt under 75% er ikke ok.

- Vedlikeholdsavdelinger som har et så spinkelt beslutningsunderlag har veldig begrensede
muligheter til å foreta gode valg.

Velger man å la stolpene stå, løper de en stor risiko på at de mest skadede stolpene med 5%, 11%,
16% i reststyrkeverdi går i bakken. Alternativet er at de må skifte alle stolpene nå, i dette tilfelle vil
det bli en kostnad på anslagsvis 3 435 000 kroner, som er særdeles uøkonomisk prioritering.

.

Når dømmer vi ut en stolpe/ gir  klatreforbud?

Vi «dømmer ut»/ monterer på hvitt klatreforbudskilt når reststyrkeverdien på stolpen er 75% eller lavere. Dette er en norsk og svensk norm.

Hvordan finne reststyrkeverdi?

Hele essensen med stolpekontroll er å avdekke hvor skadet stolpen er og hvor på stolpen er skaden, i forhold til størrelse på stolpen der skaden er. Med denne informasjonen, så finner vi reststyrkeverdien.

Med andre ord, når vi oppdager en skade, så måler vi stolpediameteren på skadestedet. Deretter måler vi skadens omfang (skallråte, kjerneråte, hakkespett-hull, sprekker etc). Til slutt sjekker vi skade og stolpediameteren, opp mot tabeller. Tabellene forteller da hvilken reststyrkeverdi stolpen har.

Hvem har laget disse tabellene og beregningene som ligger bak?

Tabellene i seg selv er laget av REN og Sintef Energi Norge. Disse tabellene er igjen utviklet fra formelen for motstandsmoment for massiv sirkulær flate.

Å implementere bruk av reststyrkeverdi metoden er veldig enkelt og lar seg hurtig implementere
også i NIS systemet. Ved å innføre denne metoden, vil man få en bedre og mer presis tilstandskontroll. Bare å ringe hvis man vil høre hvordan man enkelt kan gjennomføre dette, avslutter
Mjølnerød.

Dårlig råtekontroll kan gi flere ulykker

Artikkelen er hentet fra siste utgave av Energiteknikk av Stein Arne Bakken. Et intervju med NordiConsult om råtekontroll.

Det blir mer arbeid i master når mye fiberkabler skal legges i kraftnettet. Mange trestolper er angrepet av råte og farlige å klatre i, uten at det blir oppdaget.

Advarselen kommer fra en av landets fremste eksperter på tilstandskontroll av trestolper, administrerende direktør i Kristian Mjølnerød i inspeksjonsselskapet NordiConsult AS.

Han peker på at det finnes et stort antall trestolper rundt om i kraftnettet som er hardt angrepet av råte, men uten at dette blir avdekket, fordi tilstandskontrollen er mangelfull og det blir brukt metoder som er lite effektive.

NordiConsult kontrollerer hvert år om lag 100.000 trestolper etter oppdrag fra nettselskaper og Telenor.

– Utfra våre erfaringer fra råtekontroller kan vi si at vi jevnt over finner skader på 10-12 prosent av alle lavspentstolpene, og at 5-6 prosent har så mye råte at de blir dømt ut og får klatreforbud. Men vi har også tilfeller der det står verre til, sier Mjølnerød.

Han legger til at det finnes 2,5-3 millioner lavspentstolper her i landet. Av disse er om lag 100.000 allerede blitt dømt ut og fått klatreforbud. Det betyr at det trolig står igjen 50.000-80.000 potensielle «ulykkesstolper» med råteangrep som ikke er blitt avdekket gjennom kontroller og gitt klatreforbud.

Administrerende direktør Kristian Mjølnerød i NordiConsult. Foto: Andreas Kjellmann / NordiConsult.

Søknader om fellesføring

Ifølge Mjølnerød har de største nettselskapene mottatt søknader fra fiberselskaper om såkalt fellesføring som omfatter opptil 18.000 stolper, og han anslår at det for hele landet kan bli snakk om å strekke fiberkabel i over 100.000 stolper.

– Etter hvert som søknadene om fellesføring blir godkjent, vil vi få en betydelig arbeidstrafikk i mange master rundt om i nettselskapene. Det er de horisontale kreftene som er kritisk for stolpene, og de oppstår ved at fiberselskapet sender montører opp i stolpene for å strekke linjer. Dersom en trestolpe er sterkt angrepet av råte, spesielt nederst og under jorden, kan en slik horisontal belastning føre til at stolpen knekker. Da er ulykken ute.

.

.

.

Store ulikheter

– Nettselskapene er pålagt å inspisere mastene jevnlig og foreta råtekontroller, slik at de utsatte stolpene blir «dømt ut» og merket med en hvit ring som innebærer klatreforbud?

– Vi ser store forskjeller mellom nettselskap som har gode kontrollrutiner for å avdekke råte og selskap som ikke har det. Det finnes nettselskap som ikke gjennomfører systematisk kontroller av lavspentstolper, der faren for slike ulykker er størst, sier Mjølnerød.

Han legger til at den største utfordringen ligger i at montører som arbeider og klatrer i stolper, ikke har riktig redskap og god nok kunnskap til å kunne avdekke innvendig råte i trestolper under jorden. Mange entreprenørselskap og netteiere bruker metoder som er udaterte.

Tegningen viser hvordan råte typisk har angrepet en stolpe, over og under bakken. Ill: NordiConsult.

Mangel på kompetanse

– Vi opplever også at de som gjennomfører kontroll av master og skal beregne dimensjonerende krefter i forbindelse med søknader om fellesføring, ikke har kompetanse til å kontrollere og identifisere råte i trestolper.

Mjølnerød forteller at deres linjeinspektører nylig oppdaget at noen hadde klatret i en stolpe få dager før de skulle gjennomføre tilstandskontrollen. Det viste seg at stolpen hadde en reststyrkeverdi på bare 42 prosent, noe som tilsier at stolpen skulle vært dømt ut og hatt klatreforbud for 10-20 år siden.

Bruker utdatert metode

Mjølnerød reagerer på at nettselskap fortsatt bruker den utdaterte «hammer-metoden» for å undersøke om stolpen er dårlig. I utgangspunktet er det greit å bruke hammer, men da må inspektøren følge opp ved å benytte et motstandsbor for å avdekke omfanget av råte innvendig i stolpen.

– Uten å bruke bor i tillegg, blir kontrollen meningsløs. Det er ikke mulig å høre om det er råte innvendig, under jorden, ved å slå på stolpen med hammer, understreker Mjølnerød.

– Det er ingen av våre inspektører som bare ville brukt hammer og godkjent en stolpe. Men hvis du borer i stolpen med et motstandsbor med 45 graders vinkel ned under jordbåndet, vil du umiddelbart oppdage om det er omfattende råte. Ikke minst ved kontroll av gamle stolper er dette viktig.

Skjer under linjeriving

– Hva vet man om ulykker der montører ramler ned fordi stolper knekker?

– Som regel skjer slike ulykker i stolper i lavspentnettet, gjerne under riving av linjer. Da vil det oppstå endring av de horisontale kreftene som gjør at stolper kan knekke dersom de er hardt angrepet av råte, spesielt under jordsmonnet. I mange tilfeller klatrer montører i stolper uten å være klar over at de er svekket av råte, men det kan også være at de mangler gode nok redskap for å kunne avdekke dette.

Mjølerød legger til at de som profesjonelle innenfor råtekontroll av stolper, opplever at denne kompetansen er på vei til å dø ut, samtidig som montørene mangler verktøy i for å kunne avdekke råte i stolper under jordsmonnet.

Dårlig tegn

Det er viktig at de ansvarlige i nettselskapene og montører som skal arbeide i mastene, sjekker hva som finnes av metoder og hvilke de selv bruker for å avdekke omfanget av råte innvendig i en stolpe om lag 30 centimeter under jorden. Hvis svaret er at de kun bruker hammer for å høre om det er råte, ville jeg tatt det som et svært dårlig tegn.

Mjølnerød råder nettselskap som skal rive eller bygge om linjer, om å gjennomføres en skikkelig råte- tilstandskontroll med motstandsbor i forkant. I forbindelse med søknader om fellesføring, bør det gjøres på de aktuelle stolpene dersom dette ikke er gjort de siste årene.

Råtekontroll med resistograf. Foto: Andreas Kjellmann/NordiConsult.

Ifølge inspeksjonsselskapet NordiConsult er det et stort antall trestolper i lavspentnettet som er så mye angrepet av råte at de kan være farlige å klatre i.

Om du vil vite mer om råtekontroll og våre metoder kan du lese disse artiklene:

Ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød, om du ønsker å lære mer om vår metode å se hvordan NordiConsult kan bistå: km@nordiconsult.com

NordiConsult - Full Kontroll Over Hele Linja

NordiConsult på forsiden av Energiteknikk

Metode er helt avgjørende for resultatet

Intervjuet i Energiteknikk handler om hvordan mangelfull råtekontroll kan føre til flere ulykker. Grunnet lite effektive metoder og mangelfull råtekontroll, er det råteangrep på et stort antall kraftlinjestolper som ikke blir avdekket. I Norge er Energiselskapene pålagt å utføre råtekontroll på alle kraftlinjestolper hvert tiende år. Metode for råtekontroll er helt avgjørende for resultatet.

I dette innlegget deler vi et utdrag fra artikkelen i siste utgave av Energiteknikk. For å lese hele artikkelen anbefaler vi deg å følge denne linken; Energiteknikk - Fagbladet for energibransjen.

Fra Energiteknikk:

"Advarselen kommer fra en av landets fremste eksperter på tilstandskontroll av trestolper, administrerende direktør Kristian Mjølnerød i inspeksjonsselskapet NordiConsult AS.

Han peker på at det finnes et stort antall trestolper rundt om i kraftnettet som er hardt angrepet av råte, men uten at dette blir avdekket, fordi tilstandskontrollen er mangelfull og det blir brukt metoder som er lite effektive.

NordiConsult kontrollerer hvert år om lag 100 000 trestolper etter oppdrag fra nettselskaper og Telenor.

Ut fra våre erfaringer fra råtekontroller kan vi si at vi jevnt over finner skader på 10-12 prosent av alle lavspentstolpene, og at 5-6 prosent har så mye råte at de blir dømt ut og får klatreforbud. Men vi har også tilfeller der det står verre til, sier Mjølnerød. Han legger til at det finnes 2,5-3 millioner lavspentstolper her i landet. Av disse er om lag 100 000 allerede dømt ut og fått klatreforbud. Det betyr at det trolig står igjen 50 00 - 80 000 potensielle "ulykkesstolper" med råteangrep som ikke er avdekket gjennom kontroller og gitt klatreforbud.

- Et utdrag fra Energiteknikk, fra intervju med daglig leder Kristian Mjølnerød om råtekontroll.

Om du vil vite mer om råtekontroll og våre metoder kan lese disse artiklene:

Ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød, om du ønsker å lære mer om vår metode å se hvordan NordiConsult kan bistå: km@nordiconsult.com.

NordiConsult - Full Kontroll Over Hele Linja

Hva er råtekontroll?

Hvordan henger det sammen?

Vi kan godt si at det er 5 millioner stolper i Norge, og at det er ca. en stolpe per innbygger. Kraftlinjestolpene har til oppgave å bære tele- og strømlinjer over hele landet for å gi lys, varme og sørge for at alt av tele- og strømnett er trygt, sikkert og stabilt. 

Norge er et krevende land å drive tele- og elektrisk anlegg pga. kystlinje, vær, vind og at landet i stor grad består av fjell. De beskrevne forholdene gir stor belastning på kraftlinjestolpene, derfor er det nedlagt lov og forskrift om kontroll og vedlikehold. 

En stolpe skal kontrolleres tjue år etter den er oppført, deretter skal den kontrolleres hvert tiende år. NordiConsult er et tredjeparts inspeksjonsselskap som har jobbet med råtekontroll ved bruk av instrumentet restistograf i en årrekke. 

Vi utfører råtekontroll

Glem bekymringer om hvordan det står til med stolper og linjer og uoversiktelige billedarkiv du aldri får oppdatert. NordiConsult gir deg full kontroll over hele linja. Mens du tar vare på tele- og strømleveransene, sjekker og kartlegger vi tilstanden på stolper og anleggsdeler, alt fra toppkontroll til jordplater. Vi utfører råtekontroll med våre erfarne stolpeinspektører, slik at du får full kontroll – over hele linja. Ta kontakt med dagligleder Kristian Mjølnerød om du ønsker et tilbud: km@nordiconsult.com

Hva er råtekontroll med resistograf?

Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen, dette gjør vi ved at vi starter med å bruke en hammer for å høre etter og kjenne etter om stolpen er svak. Deretter bruker vi et tysk måleinstrument, en resistograf, som har et bor som er 3 mm tynt. Vi borer gjennom stolpen i 30 graders vinkel, finner vi råte gjentas denne prosessen på flere steder på stolpen. Resistografen gir oss et avstøp av stolpen, slik at vi kan se hvor mye råte som er innvendig noe som er den største utfordringen. 

Når vi har avdekket hvor mye stolpe som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har. På denne måten kan tele- og nettselskap som er våre kunder, vite hvor skadet stolpen er og om stolpen skal kategoriseres med "klatreforbud", eller når det må byttes ut. Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med ulik reststyrkeverdi og kategoriseres den, slik at sikkerhet og vedlikehold overholdes i samsvar med REN.

NordiConsult holder kurs i råtekontroll

Vi har utviklet vår egen metode for evaluering av bilder og data, NordiConsult Express, der vi laster ned materialet og kontrollerer det for deg før vi overfører bilder av skader og funn. For å ha full kontroll på både distribusjons- og regionalnettet er det også nødvendig å samarbeide tett med de aktuelle forskningsmiljøene.

NordiConsult har siden 2008, gjennomført kurs i råte – og tilstandskontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf. Kurset er for montører, men også for personer innen plan, drift og analyse. Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser i felt.

Målet er å øke sikkerheten for de som arbeider i felt, samt øke forståelse for hvor viktig det er å hente inn korrekt informasjon fra felt og hvordan man skal tolke disse dataene.

Vil du lære mer om råtekontroll? Vårt kurs omfatter:

• Hva sier forskriftene?

• Når dømmer vi ut en stolpe?

• Begreper som reststyrkeverdi og restlevetid på stolper.

• Kjerneråte, skallråte, hakkespetthull, mekaniske skader – hvordan evaluerer vi dette?

• Hvordan finner vi råte?

• Når er det farlig å klatre?

• Banke metoden og bruk av instrumentet resistograf.

• Evaluering av mastepunktet.

NordiConsult AS - Full Kontroll Over Hele Linja!  

Om du vil vite mer om NordiConsult og våre arbeidsmetodikker, ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com. Klikk her for mer informasjon om oss og våre tjenester!

Les om våre linjeinspektører som går på kryss og tvers av Norge for å sikre en trygg og stabil støm- og teleleveranse!

Går Norge på kryss og tvers for at du skal få strøm!

I Norge er det godt å være inne særlig når vær og vind står på som verst! Mens du sitter inne og tar en kopp kaffe, er det noen som sjekker at strømleveransen for Internettet og PC’en din er stabilt og trygt.  

Linjeinspeksjon er ikke for pyser 

Han omtales ofte som en «seig og tøff inspektør» og er kjent for å arbeide lange dager. Du må stå opp tidlig på morgenen hvis du skal møte han, og rekker du han - vil du straks merke at han går fra de fleste i ulent terreng.  

Stein Uleberg, er en av de dyktige linjeinspektørene fra inspeksjonsselskapet NordiConsult. Uleberg trives godt i naturen og har over to hundre og tretti fulle utedager i året. Det mangler ikke positivt pågangsmot i denne karen; for han syns det er ekstra godt de dagene det ikke regner, men om det regner er det friskt og godt det også. Det er godt å kjenne at man lever! 

Stein Uleberg kontrollerer tele- og energistolper over hele Norge, og går mellom en til to mil hver eneste dag! I løpet av en normal sesong hos NordiConsult på førtito uker, har han lagt firehundre mil bak seg - og det i all slags vær! Ja, dette er en seig tøffing som mestrer Lindesnes – Nordkapp hver eneste sesong til fots for at din hverdag på innekontoret skal ha høyeste og tryggeste hastighet! 

Hver stolpe som kontrolleres krever både erfaring og godt utstyr, og det er ikke alltid like enkelt med adkomst. Noen ganger kreves det at man setter seg på en båt for å kontrollere en enslig stolpe som står på en liten øy.  

Dette er slik det fungerer 

Det er pålagt å gjennomføre inspeksjon av stolper og linjer, og det er krav til linjeinspeksjon, råtekontroll, kontroll av kabelskap og jordplatemåling. Et tre kan for eksempel ha falt på en linje som kan forårsake stor skade på anlegget, og som kan være til fare for lokalbefolkningen. Det er her inspeksjonsselskap som NordiConsult AS kommer inn i bildet, og sørger for å levere inspeksjon i henhold lov og forskrift, og i henhold til tele- og nettselskapers foretrukne ønsker.  

Noe sluttbrukere skal slippe å tenke på, er at tele- og nettselskapene har satt opp system for vedlikehold og sikkerhet av anlegget - slik at de kan garantere en pålitelig og trygg leveranse for deg som sluttbruker.  

NordiConsult er et tredjeparts inspeksjonsselskap som bistår tele- og nettselskapene i Norge med denne jobben. Våre inspektører er faglig dyktige og seige karer som trives ute i naturen. De lar seg ikke stoppe av vær og vind for å gi deg den tele- og strømforbindelsen du bare regner med.  

Om du vil vite mer om linjeinspeksjon og råtekontroll, eller bli kjent med våre tjenester besøk til markerte linkene eller:

Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød om du vil motta et tilbud eller delta på et av våre kurs: km@nordiconsult.com 

"Fra Lindesnes fyr til Nordkapp er det omlag 1700 km i luftlinje. På parkeringsplassen ved Lindesnes fyr er det satt opp et skilt som viser 2518 km til Nordkapp. Det er uansett en betydelig avstand som skal tilbakelegges." Hentet fra ut.no

NordiConsult AS - Full Kontroll Over Hele Linja

Dette er NordiConsult og tjenestene vi tilbyr

Glem bekymringer om hvordan det står til med stolper og linjer og uoversiktelige billedarkiv du aldri får oppdatert. NordiConsult gir deg full kontroll over hele linja. Mens du tar vare på strømleveransene, sjekker og kartlegger vi tilstanden på stolper og anleggsdeler, alt fra toppkontroll til jordplater. Slik at du får full kontroll – over hele linja.

Hver eneste dag er våre flinke fagfolk ute på linjeinspeksjon, utfører råtekontroll eller måler jordplatene. Det betyr at du alltid har oversikt over hvilke stolper som bør tas, hvilke anleggsdeler som har avvik, om trær har falt ned på mastene – og akkurat hvor det har skjedd.

I dette video-innlegget presenterer daglig leder, Kristian Mjølnerød, hvilke tjenester vi tilbyr. Kontakt oss om du trenger ekspertise og kontroll på elektrisitet- og telenettet : km@nordiconsult.com!

Vi tilbyr:

Ønsker du å motta tilbud og informasjon på hvordan vi kan bistå med jordplatemåling, linjeinspeksjon eller råtekontroll - Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

NordiConsult AS - Full Kontroll Over Hele Linja!