Er du godt nok jordet?

Været blir mer og mer ekstremt. Måling av overgangsmotstand, eller jordplatemåling, er spesielt viktig for å unngå farlige berøringsspenninger - ikke minst med tanke på sikkerheten til de som arbeider på anleggene og lokalbefolkningen.
Send oss ut på oppdrag, og vi finner ut om el-installasjonen har god jord og dermed fungerer som et forsvar mot overspenninger på teknisk utstyr. Du får også vite om det finnes feil i anlegget – en ekstra forsikring både for mennesker og teknisk utstyr.

Vi gjennomfører måling med den metoden du ønsker:

• Potensial falls-metoden med 9 punkt fremover måling og to bakover målinger.
• Potensial falls-metoden med 2 punkt fremover måling og to bakover målinger.
• Måling av jordmotstand ved bruk av jordsystemstang.
• Kurve-metoden / Fullskala metoden.

Her kan vi gjennomføre jordplatemålinger:

• Nettstasjoner.
• Master med gjennomgående jord.
• Jordelektroder; avledere, gnistgap, brytere.
• Alle steder der det er jordelektroder nedført til jord.

Vi gjennomfører målinger | NordiConsult ASJordplatemålinger av NordiConsult ASStrømelektrode | NordiConsult AS
Send oss ut på oppdrag, og vi finner ut om el-installasjonen har god jord og dermed fungerer som et forsvar mot overspenninger på teknisk utstyr.
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring