Kurs i råte- og tilstandskontroll av linjer

Introduksjon hvordan gjennomfører prosedyrer i felt.
Grunnleggende teori om råtekontroll og evaluering
av stolper – før lunsj.
NordiConsult har siden 2008, gjennomført kurs i råte – og tilstandskontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf.

Kurset er for montører, men også for personer innen plan, drift og analyse.
Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser i felt.

Målet er å øke sikkerheten for de som arbeider i felt, samt øke forståelse for hvor viktig det er å hente inn korrekt informasjon fra felt og hvordan man skal tolke disse dataene.

Kurset tar for seg:

•Hva sier forskriftene?

•Når dømmer vi ut en stolpe?

•Begreper som reststyrkeverdi og restlevetid på stolper.

•Kjerneråte, skallråte, hakkespetthull, mekaniske skader – hvordan evaluerer vi dette?

•Hvordan finner vi råte?

•Når er det farlig å klatre?

•Banke metoden og bruk av instrumentet resistograf.

•Evaluering av mastepunktet.

Kurset benytter REN, Sintef Elforsk og NordiConsult sin spesialkompetanse som basis for innholdet i kurset.
Besøksadresse
Engbretsvei 3, 
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring