Kurs for ledere og inspektører

Hvilken stolpe skal ut? I 2005 introduserte NordiConsult bruk av Resistograf som instrument for råtekontroll. Hvert år gjennomfører vi kurs og opplæring for andre i bruk av instrumentet, spesielt med tanke på hvordan resultatene skal sees i sammenheng med REN/ Norsk norm, og brukes i den daglige driften.

Kurs i råte- og tilstandskontroll

Kurset er for montører og deg som jobber innen plan, drift og analyse. Vi har satt sammen en blanding av teori og praktiske øvelser i felt, og målet er å øke sikkerheten, få større fokus på viktigheten av korrekt informasjon fra felt, og hvordan man skal tolke disse dataene.

Kurset tar for seg;

• Hva sier forskriftene?
• Hvordan finner vi råte?
• Når dømmer vi ut en stolpe?
• Når er det farlig å klatre?
• Begreper som reststyrkeverdi og restlevetid på stolper.
• Banke metoden og bruk av instrumentet resistograf.
• Kjerneråte, skallråte, hakkespetthull, mekaniske skader –
Hvordan evaluerer vi dette?
• Evaluering av mastepunktet.
Basis for innhold i kurset er REN, Sintef Elforsk og spesialkompetanse fra NordiConsult.
Introduksjon hvordan gjennomfører prosedyrer i felt.
Grunnleggende teori om råtekontroll og evaluering
av stolper – før lunsj.
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring