Menneskene og mastene

Uansett hvor høyt du har lagt lista, stiller vi med montører og inspektører som dekker kompetansekravene. Våre folk er bla kvalifiserte elektromontører, i tillegg har flere utdanning og erfaring i planlegging / linjedesign og bygging av linjer.

NordiConsult overholder alltid lover og regler når det gjelder arbeidskontrakter, arbeidsmiljøloven, helse miljø og sikkerhet. For oss er det viktig at de ansatte føler trygghet på arbeidsplassen.
Vi arbeider iht. FSE og sikkerhetskurs gjennomføres jevnlig. I tillegg kurses vårt personell i evt. spesifikke instrukser satt av deg som oppdragsgiver.

Vi samarbeider tett med advokater i både Norge og Estland, ikke minst for å gi de ansatte trygghet rundt regler og kontrakter som gjelder i de land vi operer i. Alle våre arbeidskontrakter blir lagt frem for våre kunder når vi gjennomfører prosjekter. For oss er det en selvfølge at våre ansatte blir behandlet i henhold til arbeidsmiljøloven.

Sellicha

NordiConsult er godkjent og verifisert i Sellicha, som er gjeldende kvalifikasjonsordning/ leverandørregister for den nordiske energibransjen.

ILO konvensjonen

NordiConsult aksepterer ILO konvensjonen nr 94 om arbeidsklausuler i offentlig arbeidskontrakter. Alle arbeidskontrakter vil bli presentert oppdragsgiver ved kontraktinngåelse.

REN/SINTEF

NordiConsult samarbeider med SINTEF og forholder oss til gjeldende normer og standarder

Besøksadresse
Engbretsvei 3, 
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring