Om NordiConsult

Glem bekymringer om hvordan det står til med stolper og linjer og uoversiktelige billedarkiv du aldri får oppdatert. NordiConsult gir deg full kontroll over hele linja. Mens du tar vare på strømleveransene, sjekker og kartlegger vi tilstanden på stolper og anleggsdeler, alt fra toppkontroll til jordplater. Slik at du får full kontroll – over hele linja.
Hver eneste dag er våre flinke fagfolk ute på linjeinspeksjon, utfører råtekontroll eller kontrollerer jordplatene. Det betyr at du alltid har oversikt over hvilke stolper som bør tas, hvilke anleggsdeler som har avvik, om trær har falt ned på mastene – og akkurat hvor det har skjedd.

Vi har utviklet vår egen metode for evaluering av bilder og data, NordiConsult Express, der vi laster ned materialet og kontrollerer det for deg før vi overfører bilder av skader og funn. For å ha full kontroll på både distribusjons- og regionalnettet er det også nødvendig å samarbeide tett med de aktuelle forskningsmiljøene.

Vår kompetanse

Hva gjør vi:

Tilstands- og råtekontroll av linjer bygd med tremaster, samt visuell toppkontroll
Årlig befaring av strømførende linjer
Tilstandskontroll av stål- og betongmaster med visuell toppkontroll
Tilstands- og toppkontroll ved hjelp av drone

Høy kvalitet på inspeksjoner og data.

NordiConsult systematiserer og kategoriserer alle avvik, gradert etter norske normer.
Vi tar bilder og skriver ekstra kommentarer der det er nødvendig og ønskelig.
Vi retter fortløpende enkle avvik; som alt fra skifte av bardunanvisere til skifting
av klemmer der det er nødvendig

Bransjer:

Energisektoren
Kraftbransjen
Kommuner
Samferdsel; vei og jernbane
Telesektoren
Har du ikke tid eller kapasitet til å gjennomføre kontrollen selv?
La våre erfarne linjeinspektører ta jobben med å evaluere linjene, så kan dere ta beslutningene på bakgrunn av underlaget vi presenterer.

– Daglig leder, Kristian Mjølnerød, NordiConsult.…
Besøksadresse
Engbretsvei 3, 
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring