Viktige samarbeidspartnere

For NordiConsult er det avgjørende at vi har klar margin til lover og regler vedrørende; arbeidskontrakter, arbeidsmiljø loven, helse miljø og sikkerhet. For oss er det viktige at de ansatte føler trygghet på arbeidsplassen.
For at vi skal holde oss innenfor lovene både i Norge og i Estland, har vi tett samarbeid med advokater i begge land. Dette for at de ansatte også skal være sikker på hvilke type regler og kontrakter som gjelder i de land vi operer i. Alle våre arbeidskontrakter blir synliggjort til våre kunder når vi gjennomfører prosjekter. For oss er det viktig at våre ansatte blir behandlet i henhold til arbeidsmiljøloven.

Regnskap

Regnskap; Total Eiendomsforvaltning AS
Revisor; Moa Revisjon AS

IT Drift og Utvikling

Drift og utvikling; Refseth Consulting AS
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring