Råtekontroll

Hva er råtekontroll?

Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen. Råtekontroll er en lovpålagt systematisk tilstandskontroll av alle trestolper, som nettselskapene i Norge utfører hvert tiende år. Hensikten er å ivareta sikkerhet og unngå fare for liv og nærmiljø. Råtekontroll skal sikre en trygg og stabil strømleveranse.

Hvordan gjennomføres råtekontroll?

Når vi utfører råtekontroll bruker vi en hammer for å banke og høre etter om stolpen er svak. Deretter borer vi gjennom stolpen i 30 graders vinkel med en resistograf, som gir oss et avstøp av stolpen. Dersom avstøpet viser råte, gjentas prosessen på flere steder på stolpen. Avstøpet av stolpen vil viser hvor mye stolpe som er innvendig. Resistografen bruker et 3 mm tynt bor som ikke skader stolpen.

Etter vi har avdekket hvor mye stolpe som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har.

På denne måten kan tele- og nettselskap som er våre kunder, vite hvor skadet stolpen er og om stolpen skal kategoriseres med "klatreforbud", eller når den må byttes ut. Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med ulik reststyrkeverdi og kategoriseres den, slik at sikkerhet og vedlikehold overholdes i samsvar med REN.

Hva er inspeksjonskravene for råtekontroll?

Inspeksjonskrav til Netteier - DSB/Sintef

Valg av kontrollmetoder bestemmes ut fra nettselskapets krav til sikkerhet/nøyaktighet og hvor raskt og enkelt den kan utføres. 

Hvilken metode brukes for råtekontroll?

Sintef Energiforsk og REN er førende for anbefaling av metodevalg:

Video om råtekontroll

Råtekontroll med resistograf

Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen. I dette innlegget forklarer vi punkt for punkt hvordan råtekontroll utføres. NordiConsult utfører kurs i råtekontroll med resistograf og beregning av reststyrkeverdi.

Nederst i innlegget finner du en opplæringsfilm som viser hvordan du kan utføre råtekontroll med resistograf og hvordan reststyrkeverdi stadfestes.

Hvordan utføre råtekontroll med resistograf?

 1. Start med en visuell befaring.
 2. Se etter årstallsbrikken.
 3. Dytt på stolpen.
 4. Grav rundt stolpen.
 5. Pirk med en syl eller kniv.
 6. Deretter slå rundt på stolpen ved å bruke en hammer, dette gjør du for å høre etter og kjenne etter om stolpen er svak.
 7. Bruk resistografen på områder av stolpen der du mistenker råtelommer. Resistografen har et bor som er 3 mm tynt og skader derfor ikke stolpen.
 8. Bor gjennom stolpen i 45 graders vinkel. Om du finner råte gjentas denne prosessen på flere steder på stolpen.
 9. Når du har funnet skaden i stolpen, måler du diameteren.
 10. Deretter går du inn i tabellen i REN og Sintef Energi. Ut ifra diameteren og skadene på skadestedet stadfester du hvor stor reststyrkeverdi stolpen har.
 11. Om reststyrkeverdien er under 75 må du montere et "klatreforbud" skilt.
 12. Når du er ferdig med råtekontrollen fester du en brikke med årstall for tilstandskontrollen på et mest mulig synlig sted på stolpen (ca. 2 meter over bakken).

Restyrkeverdien er svært viktig for beslutningstagerne av vedlikeholdet til stolpen, slik at de vet når stolpen må skiftes ut.

Demonstrasjon av råtekontroll med resistograf

Denne videoen viser hvordan råtekontroll utføres med riktig metode, og anbefales for alle som jobber med tele- og strømnettet på et eller annet nivå. 

Har du spørsmål om råtekontroll?

Har du spørsmål om råtekontroll og ønsker du å vite mer om våre kurs, kontakt daglig leder i NordiConsult, Kristian Mjølnerød km@nordiconsult.com.

#råtekontroll #nordiconsult #slikutføresråtekontroll #råtekontrollvideo #hvordanutføresråtekontroll #hvordan_råtekontroll #råtekontrollmedresistograf #resistograf #reststyrkeverdi

NordiConsult lanserer opplæringsvideoer om råtekontroll

Vi demonstrerer riktig metode for råtekontroll

NordiConsult lanserer opplæringsvideoer om råtekontroll. Tidligere i våres var vi ute i iskaldt vær for å filme hvordan du som inspektør kan utføre råtekontroll med riktig metode. NordiConsult ønsker å lære Norge hvordan råtekontroll utføres, og sørge for at alle som jobber i fagfeltet får de beste forutsetningene for å gjennomføre en god inspeksjon med riktig metode.

- Vi opplever at de som gjennomfører kontroll av master som skal beregne dimensjonerende krefter. Blant annet i forbindelse med søknader om fellesføring, ikke har kompetanse til å kontrollere og identifisere råte i trestolper.

Daglig leder i NordiConsult, Kristian Mjølnerød.

30 års erfaring

Det er sesongstart og inspektør-duoen, Karen og Thomas, tok seg tid til å stå foran kameraet før de nå reiser nordover for å utføre råtekontroll på kraflinjestolper. Hos NordiConsult jobber Karen og Thomas med opplæring og kurs, og har til sammen 30 års erfaring med råtekontroll.

Denne uken kunne de vise oss hvordan en råtekontroll med riktig metode gjennomføres, og forklare viktige forhold rundt inspeksjons arbeidet.

Flere nettselskaper bærer preg av mangelfull kompetanse

Nylig oppdaget våre inspektører at noen hadde klatret i en stolpe få dager før de skulle gjennomføre tilstandskontrollen. Det viste seg at stolpen hadde en reststyrkeverdi på bare 42 prosent, noe som tilsier at stolpen skulle vært dømt ut og hatt klatreforbud for 10 - 20 år siden. Det viser seg at flere nettselskaper bruker utilstrekkelig metode for råtekontroll. NordiConsult lanserer opplæringsvideoer om råtekontroll for å bidra i bransjen, og er opptatt av sikkerheten til montørene som skal klatre i stolpene etter oss. Vi har kontrollert stolper fra Svalbard til Lindesnes og hele Norge i 16 år, og vil dele av vår erfaring.

- I råtekontroll har man et sett med kriterier for hvor mye råte og skader stolper kan ha, ut ifra dette regnes en reststyrkeverdi. Dette ser enkelt ut på papiret, men i felt kan disse millimeter avgjørelsene være vanskelig å ta.

Inspektør og kursholder, Thomas i NordiConsult. På bildet til høyre: Karen, Thomas og Morten.

Våre inspektører er blant Norges beste

Etter å ha kontrollert en million stolper, er vi det inspeksjonsselskapet som sitter med mest historisk data om råtekontroll i Norge. Våre historiske data, metode og utstyr er en selvfølge for våre kunder, på samme måte er også kompetansen og erfaringen til våre inspektører det. Er du kunde hos NordiConsult? Skal du ha full kontroll over hele linja.

Våre inspektører er tidligere linje- og elektromontører, som har et trent øye for å fange opp alle relevante avvik. De har interesse for faget og trives godt med stolpelivet. For mange av våre inspektører innebærer dette 230 fulle dager ute i naturen i løpet av sesongen, - vi snakker om erfaring og kompetanse på et høyt nivå.

Våre inspektører er tidligere linje- og elektromontører, som har et trent øye for å fange opp alle relevante avvik.

På bildet til fra venstre: Are, Anti og Kurt

Opplæringsfilmene lanseres i løpet av mai 2022

Om du vil få med deg den spennende utviklingen i NordiConsult, og hvordan noen av landets mest erfarne råteinspektører utfører råtekontroll - følg med i våre kanaler på LinkedIn og Facebook!

Har du spørsmål om vår metode for råtekontroll og restyrkeverdi, ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

På opptaksdagen hadde vi med oss Morten Willoch Værø fra Kubrix Film og vårt markedsføringsbyrå Moi Impact ved Jennifer Moi.