Hva er det vanskeligste med å utføre råtekontroll?

Etter å ha kontrollert en million stolper, er vi det inspeksjonsselskapet som sitter med mest historisk data om råtekontroll i Norge. I vår utviklingsavdeling har vi etablert metoder og system med et mål for øyet; Vi vil gi våre kunder et best mulig grunnlag for å foreta beslutninger om vedlikehold, slik at de kan levere sikker og stabil tele- og strømleveranse. I 2009 introduserte vi bransjen for reststyrkeverdi, en metode som gir et mer nyansert og presist bilde av stolpenes tilstand. Skal en stolpe dømmes ut eller inn? Hva er det vanskeligste med å utføre råtekontroll?

.

Hvordan vurderer inspektørene stolpene ute i felt, hvilke utfordringer står de ovenfor og er det andre faktorer som spiller inn? Vi har stilt to av våre kursholdere, Karen og Thomas, som har lang erfaring ute i felt spørsmål om dette.

På bildet til venstre: Karen utfører råtekontroll med resistograf. Foto: Privat.

.

Hva er det vanskeligste med råtekontroll?

- Det vanskeligste med råtekontroll er kanskje å bedømme tvils tilfeller. Skal de dømmes ut eller inn?

- Man har ett sett med kriterier for hvor mye råte og skader stolper kan ha, ut ifra dette regnes en reststyrkeverdi. Dette ser enkelt ut på papiret, men i felt kan disse millimeter avgjørelsene være vanskelig å ta. Det vil også avhenge av andre faktorer som kvalitet på trevirke, type terreng og klima blant annet.

Det er ikke alltid enkelt med fremkomst til stolpene, og i NordiConsult har vi jobbet mye med SJA (sikker jobb analyse) den siste tiden. Hvordan er det egentlig med utfordrende terreng?

- Det kan være terreng som er utfordrende å komme frem i, enkelte steder er det ikke alltid forsvarlig å ferdes uten ekstra sikring. Regnvær vil øke risikoen i utfordrende terreng. Underlaget blir glattere, risiko for flom og skred øker. Avgjørelser for hva som er forsvarlig må tas fortløpende.

.

Hvordan kan man se at en stolpe tidligere er kontrollert?

- Dersom en stolpe har vært kontrollert er det som regel festet ett årstallmerke ca. 2 meter opp på stolpen. Årstallsmerket indikerer hvilket årstall stolpen er blitt kontrollert. De fleste velger å bruke en slik merking, men ikke alle. Man kan eventuelt gå gjennom data for tidligere kontroller og finne årstall der.

Kan man se hvilken metode som er brukt?

- Hvilken metode som er brukt er det vanskelig å si noe om. Jeg antar at du her spør om det er brukt resistograf, eller kjernebor prøve. Resistograf setter ingen synlige merker. Kjerneborprøve vil kunne oppdages ved ca. 8 mm hull som er plugget igjen, man vil også kunne se hammerslag som går gjennom ytre skall på stolpen enkelte steder.

- På bakken rundt stolpen kan det være tegn etter tidligere kontroll i form av graving. Merker etter bruk av syl eller kniv i stolpen kan tyde på funn av utvendig råte ved tidligere kontroll.

Er det spesielle årganger som er dårlige, og hvilke årstall er eventuelt dette?

- Alle stolper før 1960 begynner å bli gamle. Jo eldre en stolpe er desto lengre har de blitt påvirket av vær og fuktighet. Impregneringen vil gradvis bli dårligere og treverket forringes. Enkelte årganger er dårligere enn andre, som for eksempel 1946-1947.
Det finns også nyere årganger som er dårlige. Vi finner for eksempel mange avvik på stolper fra tidlig 2000.

Hvorfor er det viktig med råtekontroll?

- Kontroll av stolper er viktig med tanke på sikkerheten til de som arbeider på anlegget og for å minske risiko for driftstans og feil. I tillegg er det viktig for å minimalisere skader eller ulykker som rammer tredjepart.
- Ved å utføre en tilstandskontroll vil man oppdage avvik som kan være til skade eller hinder for mennesker, trafikk og dyr. Årlig finner vi mange farlige avvik. Det kan være skjeve, løse, knekte, veldig råtne eller skadede stolper i nærheten av vei, bolighus og offentlige anlegg. Det er ødelagte, dårlige barduner, lave kabler over vei og terreng.
Det er og viktig med tanke på vedlikehold av nettverks anlegget. Man kartlegger hvilke stolper som må byttes ut.

- Å finne restyrkeverdien og bruke denne informasjonen i analyser av vedlikehold, er helt essensielt hvis vedlikeholdsavdelingen skal ha mulighet til å identifisere et relevant og optimalt utskiftningsbehov av stolpene, sier daglig leder Kristian Mjølnerød i NordiConsult. 

.

Årlig kontrollerer vi over 70 000 stolper, og graderer hver enkelt stolpe fra 1 til 100, er stolpen uten skade har den 100 i verdi. Denne metoden er enkel og lar seg hurtig implementere, også i NIS-systemet. Om du har spørsmål om metode for restyrkeverdi, og vil du vite hvordan du kan få en mer presis tilstandskontroll ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

NordiConsult på forsiden av Energiteknikk

Metode er helt avgjørende for resultatet

Intervjuet i Energiteknikk handler om hvordan mangelfull råtekontroll kan føre til flere ulykker. Grunnet lite effektive metoder og mangelfull råtekontroll, er det råteangrep på et stort antall kraftlinjestolper som ikke blir avdekket. I Norge er Energiselskapene pålagt å utføre råtekontroll på alle kraftlinjestolper hvert tiende år. Metode for råtekontroll er helt avgjørende for resultatet.

I dette innlegget deler vi et utdrag fra artikkelen i siste utgave av Energiteknikk. For å lese hele artikkelen anbefaler vi deg å følge denne linken; Energiteknikk - Fagbladet for energibransjen.

Fra Energiteknikk:

"Advarselen kommer fra en av landets fremste eksperter på tilstandskontroll av trestolper, administrerende direktør Kristian Mjølnerød i inspeksjonsselskapet NordiConsult AS.

Han peker på at det finnes et stort antall trestolper rundt om i kraftnettet som er hardt angrepet av råte, men uten at dette blir avdekket, fordi tilstandskontrollen er mangelfull og det blir brukt metoder som er lite effektive.

NordiConsult kontrollerer hvert år om lag 100 000 trestolper etter oppdrag fra nettselskaper og Telenor.

Ut fra våre erfaringer fra råtekontroller kan vi si at vi jevnt over finner skader på 10-12 prosent av alle lavspentstolpene, og at 5-6 prosent har så mye råte at de blir dømt ut og får klatreforbud. Men vi har også tilfeller der det står verre til, sier Mjølnerød. Han legger til at det finnes 2,5-3 millioner lavspentstolper her i landet. Av disse er om lag 100 000 allerede dømt ut og fått klatreforbud. Det betyr at det trolig står igjen 50 00 - 80 000 potensielle "ulykkesstolper" med råteangrep som ikke er avdekket gjennom kontroller og gitt klatreforbud.

- Et utdrag fra Energiteknikk, fra intervju med daglig leder Kristian Mjølnerød om råtekontroll.

Om du vil vite mer om råtekontroll og våre metoder kan lese disse artiklene:

Ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød, om du ønsker å lære mer om vår metode å se hvordan NordiConsult kan bistå: km@nordiconsult.com.

NordiConsult - Full Kontroll Over Hele Linja

Om Råtekontroll

Hva er råtekontroll?

Råtekontroll inngår som en lovpålagt oppgave som nettselskapene må gjennomføre hvert tiende år. Råtekontroll må utføres på alle kraftlinjestolper, riktig metode er vesentlig for resultatet. Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen, dette gjør vi ved at vi starter med å bruke en hammer for å høre etter og kjenne etter om stolpen er svak. Deretter bruker vi et tysk måleinstrument, en resistograf, som har et bor som er 3 mm tynt. Vi borer gjennom stolpen i 30 graders vinkel. Dersom vi finner råte gjentas denne prosessen på flere steder på stolpen. Resistografen gir oss et avstøp av stolpen, slik at vi kan se hvor mye råte som er innvendig noe som er den største utfordringen. 

Reststyrkeverdi

Når vi har avdekket hvor mye råte som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har. På denne måten kan tele- og nettselskap som er våre kunder, vite hvor skadet stolpen er og om stolpen skal kategoriseres med "klatreforbud", eller når det må byttes ut. Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med ulik reststyrkeverdi og kategoriseres den, slik at sikkerhet og vedlikehold overholdes i samsvar med REN.

I denne filmen møter du daglig leder i NordiConsult, Kristian Mjølnerød, som forteller om råtekontroll. Ta kontakt dersom du ønsker å lære mer om våre metoder; km@nordiconsult.com

Hva er råtekontroll?

Hvordan henger det sammen?

Vi kan godt si at det er 5 millioner stolper i Norge, og at det er ca. en stolpe per innbygger. Kraftlinjestolpene har til oppgave å bære tele- og strømlinjer over hele landet for å gi lys, varme og sørge for at alt av tele- og strømnett er trygt, sikkert og stabilt. 

Norge er et krevende land å drive tele- og elektrisk anlegg pga. kystlinje, vær, vind og at landet i stor grad består av fjell. De beskrevne forholdene gir stor belastning på kraftlinjestolpene, derfor er det nedlagt lov og forskrift om kontroll og vedlikehold. 

En stolpe skal kontrolleres tjue år etter den er oppført, deretter skal den kontrolleres hvert tiende år. NordiConsult er et tredjeparts inspeksjonsselskap som har jobbet med råtekontroll ved bruk av instrumentet restistograf i en årrekke. 

Vi utfører råtekontroll

Glem bekymringer om hvordan det står til med stolper og linjer og uoversiktelige billedarkiv du aldri får oppdatert. NordiConsult gir deg full kontroll over hele linja. Mens du tar vare på tele- og strømleveransene, sjekker og kartlegger vi tilstanden på stolper og anleggsdeler, alt fra toppkontroll til jordplater. Vi utfører råtekontroll med våre erfarne stolpeinspektører, slik at du får full kontroll – over hele linja. Ta kontakt med dagligleder Kristian Mjølnerød om du ønsker et tilbud: km@nordiconsult.com

Hva er råtekontroll med resistograf?

Ved råtekontroll vil vi avdekke innvendig og utvendig råte i stolpen, dette gjør vi ved at vi starter med å bruke en hammer for å høre etter og kjenne etter om stolpen er svak. Deretter bruker vi et tysk måleinstrument, en resistograf, som har et bor som er 3 mm tynt. Vi borer gjennom stolpen i 30 graders vinkel, finner vi råte gjentas denne prosessen på flere steder på stolpen. Resistografen gir oss et avstøp av stolpen, slik at vi kan se hvor mye råte som er innvendig noe som er den største utfordringen. 

Når vi har avdekket hvor mye stolpe som er innvendig, vet vi hvor mye reststyrkeverdi stolpen har. På denne måten kan tele- og nettselskap som er våre kunder, vite hvor skadet stolpen er og om stolpen skal kategoriseres med "klatreforbud", eller når det må byttes ut. Ved råtekontroll klassifiseres stolpen med ulik reststyrkeverdi og kategoriseres den, slik at sikkerhet og vedlikehold overholdes i samsvar med REN.

NordiConsult holder kurs i råtekontroll

Vi har utviklet vår egen metode for evaluering av bilder og data, NordiConsult Express, der vi laster ned materialet og kontrollerer det for deg før vi overfører bilder av skader og funn. For å ha full kontroll på både distribusjons- og regionalnettet er det også nødvendig å samarbeide tett med de aktuelle forskningsmiljøene.

NordiConsult har siden 2008, gjennomført kurs i råte – og tilstandskontroll, spesielt med bruk av instrumentet Resistograf. Kurset er for montører, men også for personer innen plan, drift og analyse. Kurset er en blanding av teori og praktiske øvelser i felt.

Målet er å øke sikkerheten for de som arbeider i felt, samt øke forståelse for hvor viktig det er å hente inn korrekt informasjon fra felt og hvordan man skal tolke disse dataene.

Vil du lære mer om råtekontroll? Vårt kurs omfatter:

• Hva sier forskriftene?

• Når dømmer vi ut en stolpe?

• Begreper som reststyrkeverdi og restlevetid på stolper.

• Kjerneråte, skallråte, hakkespetthull, mekaniske skader – hvordan evaluerer vi dette?

• Hvordan finner vi råte?

• Når er det farlig å klatre?

• Banke metoden og bruk av instrumentet resistograf.

• Evaluering av mastepunktet.

NordiConsult AS - Full Kontroll Over Hele Linja!  

Om du vil vite mer om NordiConsult og våre arbeidsmetodikker, ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com. Klikk her for mer informasjon om oss og våre tjenester!

Les om våre linjeinspektører som går på kryss og tvers av Norge for å sikre en trygg og stabil støm- og teleleveranse!

Dette er NordiConsult og tjenestene vi tilbyr

Glem bekymringer om hvordan det står til med stolper og linjer og uoversiktelige billedarkiv du aldri får oppdatert. NordiConsult gir deg full kontroll over hele linja. Mens du tar vare på strømleveransene, sjekker og kartlegger vi tilstanden på stolper og anleggsdeler, alt fra toppkontroll til jordplater. Slik at du får full kontroll – over hele linja.

Hver eneste dag er våre flinke fagfolk ute på linjeinspeksjon, utfører råtekontroll eller måler jordplatene. Det betyr at du alltid har oversikt over hvilke stolper som bør tas, hvilke anleggsdeler som har avvik, om trær har falt ned på mastene – og akkurat hvor det har skjedd.

I dette video-innlegget presenterer daglig leder, Kristian Mjølnerød, hvilke tjenester vi tilbyr. Kontakt oss om du trenger ekspertise og kontroll på elektrisitet- og telenettet : km@nordiconsult.com!

Vi tilbyr:

Ønsker du å motta tilbud og informasjon på hvordan vi kan bistå med jordplatemåling, linjeinspeksjon eller råtekontroll - Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

NordiConsult AS - Full Kontroll Over Hele Linja!