Hver fjerde stolpe var befengt med Hakkespetthull

Nettselskapene har ansvar for de mange millioner av stolpene som finnes over hele vårt langstrakte og værharde land. Noe mange av oss ikke tenker på, er at nettselskapene i Norge har store utfordringer med hakkespetten.  

- Vi har kontrollert linjer over hele Norge og vi ser jo at noen nettselskaper har større utfordringer enn andre. Det verste tilfellet vi har vært borti var en linje på Vestlandet hvor hver fjerde stolpe hadde hakkespetthull. Linjen besto av 350 mastepunkt, sier daglig leder i NordiConsult Kristian Mjølnerød.

Det finns mange teorier om hvorfor stolper utsettes for hakkespetthull. Noen av de som har «levd» med svartspetten er driftsingeniør Ingolf Bergh i Linja AS (som tidligere var en del av SFE Nett AS).

Driftsingeniør Ingolf Bergh, Linja AS

Hva er Linjas erfaring med hakkespetthull i stolper? Og hva kan man gjøre?

Vi har mye hakkespett i området, og er veldig plaget med det. Det vi gjør, er at vi ser mer på alternativer og ser nå på komposittmaster. Ellers ser vi at det å kle inn toppen av mastene med netting har effekt, men da er det viktig å bruke kraftig netting. Vi har prøvd et stoff som vi smører på masten som ser ut til at kan fungere. Stoffet er både vanskelig å håndtere og grisete, men vi prøver det ut og vi har inntrykk av at dette fungerer, sier Ingolf Bergh.

Driftsingeniør Ingolf Bergh, Linja AS

Hva anbefaler du energiselskaper som har utfordring med hakkespetthull å gjøre?

Har du noen teorier om hvorfor hakkespetten hakker?

NordiConsult takker driftsingeniør Ingolf Bergh fra linja.no (Sogn og Fjordane) som tok seg tid til å svare på våre spørsmål om hakkespetten.

Fra tidligere undersøkelser utført av Norsk Institutt for Naturforskning ble det avdekket at enkelte energiselskaper bytter opp mot 30 stolper i året pga. hakkespettskader. I 2015 meldte Agder Energi Nett i en pressemelding at de måtte bytte stolper for 2,5 millioner kroner. 

Når svartspetten skal bygge reir, noe som krever stor plass, kan uthulingen bli så dyp at kraftlinjestolpen kan knekke eller forårsake råte. Dette er til fare både for lokalbefolkning og kan skade anlegget. En teori er at svartspetten hakker hull i stolper for å markere seg og finne insekter.  

I NordiConsults database bekrefter teorien om at hakkespetten har egne territorier, og at hakkespetten derfor stort sett vil komme tilbake - selv når stolpen er byttet ut.  

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om hvordan NordiConsult hjelper Norge med å ha Full kontroll over hele linja

Ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com 

Vi er foretrukken leverandør innen jordplatemåling, linjeinspeksjon, råtekontroll og utregning av fellesføringssøknader.