Stolpehistorie: Når sauen har kløe, hvorfor ikke sette opp en kost?

Stolpetrivsel og stolpehistorier

Vi legger vår stolthet i råtekontroll og linjeinspeksjon, og legger bak oss sesong etter sesong der vi har ett mål for øye; Har vi full kontroll, har også kundene våre det. Derfor sørger vi for at tele- og nettselskapene, som er våre kunder, har god kontroll at de ligger i forkant av vær, vind og råte - og alt av utfordringer som trestolpene møter i værharde Norge. Men for å levere vår ekspertise, er vi avhengig av kvinner og menn som trives med stolpelivet. Og en del av stolpelivet er alt det "rare" inspektørene finner langs ruta si, derfor deler vi gjerne historier som kan minne om Askeladden.

Bildet over er hentet fra et området i Rogaland der sauen trives ekstra godt; ikke bare får de godt beite men de får også litt rom for egenpleie. Ute på stolpekontroll for Telenor - på en bondegård i Dale nordvest for Karmøy - finner Stein Uleberg nok en artig liten historie. Og vi kan ikke annet enn å bli sjarmerte av denne av de kreative "installasjonene" vi finner ute på stolpekontroll.

.

Jeg fant, jeg fant...

Stolpekontrolløren finner stadig de mest finurlige oppdagelser og ting som han "putter oppi skreppa si; - Denne kosten er satt opp av bonden for at sauane skal få klødd seg og renske ulla for kvist og kvast, forteller Stein. Våre inspektører sjekker om lag 55 000 stolper i løpet av en fullgått sesong, og ikke nok med at de møter storslått norsk natur og spennende lokal kultur - møter de stadig på de mest utrolige ting.

- Jobber for tida i Rogaland og har spart dette området til nå, sidan dette er plassen våren kjem tidlegast i dette vakre og mangflodige landet, smiler Stein med et lunt og godt blikk. Det er det som er fint og kunne fylgje våren over heile landet frå februar til juni.

.

Der ingen skulle tru, at nokon kunne bu

Rogaland er rikt på historie og det er et vakkert og rikt kulturlanskap i denne delen av landet. Stavanger domkirke fra 1100-tallet er noe mange kjenner til, Ustein kloster fra jernalderen og Preikestolen. Likevel er det denne kosten, bonden og de lykkelige sauene vi biter oss merke i. Stolpelivet er en sjelden livsstil der vi rusler gjennom store og små plasser - og der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Det er ikke vanskelig å be Stein om en god historie. Så når historiefortellingen først er i gang får vi sette oss godt til rette for å lytte, for han er litt av en historieforteller han Stein fra NordiConsult;

- Nå skal eg snart ut på øyane Utsira og fleire øyer uti havgapet her. Det er det som er det fantastiske med denne jobben. Eg får sett plassar eg aldri hadde kåme til som turist. Før jul jobba eg i Lysefjorden med Prekestolen og ein lokalkjend båtførar. Slike dager får du ikkje med ein kontorjobb.

I jobben hos NordiConsult må man være glad i naturen og like å være ute. Stein forteller med egne ord om hvordan stolpelivet har gitt han noe som gir han inspirasjon til nye og spennende eventyr;

- Eg har hatt denne jobben i 10 år nå og begynner og bli kjent. Eg har jobba i alle fylker utanom Finnmark, og eg har eit langt repertoar med hendelsar og historiar - og har tenkt litt på eit bokprosjekt etterkvart. Eg har skreve ein god del i sosiale medier og har tusenvis av bilder frå heile landet, øynene til Stein lyser av entusiasme.

Første bud i stolpelivet

- Om du lurar på og begynne som stolpekontrollør er fyrste bud at du trivest i eget selskap. Eg har som sagt 10 års erfaring og min kompetanse på og ta seg fram i ulendt terreng er det ikkje mange som slår. Eg er ingen datanerd men har måtte lært meg det ein treng for og levere det kunden forlanger, avslutter stolpeentusiasten.

Tidligere i år ha vi utlyst ledige stillinger for selvstendig næringsdrivende med erfaring fra tele- og energibransjen. NordiConsult er i utvikling, og fortsetter å bygge stolpe-teamet. Vi jobber over hele Norge fra Nordkapp til Lindesnes, og på Svalbard. Vi utfører råtekontroll, linjeinspeksjon, jordplatemåling, kontroll av kabelskap og fellesføringer. Bli bedre kjent med våre tjenester her, på NordiConsult Aktuelt deler vi siste nytt - alt fra fagartikler, til siste nytt og historier fra stolpelivet.

Vil du vite mer?

Vi er ute etter selvstendige næringsdrivende med erfaring fra tele- og energibransjen. Ta kontakt med daglig leder, Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com Søknadsfrist: Så snart som mulig.

På bildet fra venstre: To glade stolpeinspektører, Kurt Stolpestad og Stein Uleberg. Tidligere har vi skrevet om de 230 utedagene Stein har i året. Og kollega Kurt Stolpestad har også møtt på noen kreative stolpeinstallasjoner som kan sette fantasien i sving.

Foto fra stolpelivet: Stein Uleberg

Årlig seminar for NordiConsult

Hvert år gjennomfører NordiConsult et faglig seminar for samarbeidspartnere og ansatte. I år har vi tilbragt to dager på The Hub Clarion i Oslo, der vi har blitt faglig utfordret og inspirert gjennom workshops, foredrag og viktige faglige diskusjoner! NordiConsult er et tredjeparts linjeinspeksjonsselskap som jobber mot å være premissleverandør i flere av våre fagområder. Vi er innovative og består av et faglig tungt miljø både innen forskning, teknologi, metode og arbeid ute i feltet. Vårt mål er å være det beste uavhengige inspeksjonsselskapet i vårt fagfelt.

Når setter vi selskapet i beredskap?

NordiConsult arbeider absolutt over hele landet og har derfor en omfattende risikovurdering før hvert prosjekt. En naturlig del av seminaret var derfor stort fokus på HMS, miljø og sikker jobb analyse.

.

Vår samarbeidspartner Dynabyte Consulting AS ved Halvor Timen Rollag var en sentral bidragsyter med fokus på HMS og kvalitetsstyring i et systemperspektiv. Vi jobbet i workshops og opplevde stort engasjement rundt sikker jobb analyse. Daglig leder Kristian Mjølnerød holdt, i tillegg til flere spennende innlegg om fremtid og utvikling, en viktig debatt med Dynabyte Consulting om HMS og måling av risiko. Workshops bidro i å skape godt engasjement, og sørget for at vi fikk avdekket mange viktige detaljer og kartlegging fra inspektørene i feltet. Blant emnene som skapte stort engasjement var;  Når setter vi selskapet i beredskap? Hvor mange timer skal vi vente på en kollega som ikke har sjekket inn hjemme fra fjellet, når vi ikke får tak i han?

.

NordiConsult skal bli Miljøfyrtårn!

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS presenterte sitt arbeid i forbindelse med NordiConsult sin miljøpolicy, og viktig miljørettet arbeid i samsvar med søknadsprosessen til Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Kriteriene for Miljøfyrtårnsertifiseringen gir viktig verktøy til å jobbe konkret, helhetlig og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene til NordiConsult både innen indre og ytre miljø. NordiConsult har arbeidet med systemene og rutinene i lang tid for å sikre at miljøhensyn i den daglige driften, prosjektene fra start til slutt og de ansattes behov og sikkerhet ivaretas.

NordiConsult Express og datainnsamling

Rejlers AS informerte om NordiConsult Express, datainnsamling, koordinater og systemet.

.

NordiConsult Express, datainnsamling, kundetilrettelegging og markedsføring

Rejlers AS informerte om NordiConsult Express, datainnsamling, koordinater og systemet. Moi Impact Agency AS holdt foredrag om markedsføring og synlighet, og ga innføring i LinkedIn og sosiale medier. Det var fokus på vår strategi, og hvordan vi samlet kan bruke de tilgjengelig verktøyene - for å leve ut vår visjon om å ha Full Kontroll Over Hele Linja - i alle ledd og i alle fagområder.

NordiConsult Express, datainnsamling, kundetilrettelegging og markedsføring

Moi Impact Agency AS holdt foredrag om markedsføring og synlighet, og ga innføring i LinkedIn og sosiale medier.

På bildet til venstre; Jennifer Moi fra Moi Impact sammen med Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting.

Arne Myran fra Telenor Norge AS forberedte oss på den årlige Telenor-kontrollen som vi nå er rigget klare for, og hadde aktuelt og spennende innhold å dele med engasjerte inspektører fra NordiConsult. God kommunikasjon og et godt samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør, gir presise og gode resultater slik at man hele tiden ligger i forkant av utfordringer ute i feltet.

Kundetilrettelegging

Arne Myran fra Telenor Norge AS forberedte oss på den årlige Telenor-kontrollen.

.

Om NordiConsult

Vi er et tredjeparts inspeksjonsselskap, som kontrollerer tele- og energistolper over hele Norge. Vi gjennomfører råtekontroll og mekanisk kontroll av stolpene. Vi sjekker alle avvik, kategoriserer og graderer alle avvik. Vi kontrollerer kabelskap, gjennomfører jordplatemåling og utfører utregninger for fellesføringssøknader.

Kontakt oss

Om du har spørsmål om våre arbeidsmetoder og tjenester, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com. Vi er foretrukken leverandør innen jordplatemåling, linjeinspeksjon, råtekontroll og utregning av fellesføringssøknader.